Verktyg, tillbehör - övning 8

Det utelämnade verbet passar i ordflätan.

Lodrätt:
Jag...på en stege när jag ska måla.

Vågrätt:
Vi brukar...upp kartongerna med en kniv.
Jag...mitt skåp med ett lås.
Snickaren...med en tumstock.
Hon...med ficklampan i det mörka rummet.
Han...med ett smalt borr.