Introduktion - Att lära sig nya ord
Det är lättare att lära sig nya ord om man har en bild till hjälp. Det blir också lättare om man lär sig flera ord som tillhör samma ämnesområde. Vi har därför satt samman övningar med bilder på verktyg, redskap och material. När du har lärt dig dessa ord är det lättare att bygga vidare och få ett större ordförråd sedan. Den första övningen i varje avsnitt handlar om att kombinera rätt ord och bild. I nästa övning ska du själv skriva ordet. Den tredje övningen handlar om att lära sig verb som man kan använda tillsammans med substantivet. Det sista steget när man lär sig nya ord är att använda ordet aktivt i sin vardag. Man måste våga göra fel ibland för att det ska bli rätt till slut! Det sista steget får du arbeta med på egen hand. Kanske har du en praktikplats där du kan träna ditt yrkesspråk?