Säkringar - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

SäkringarAutomatsäkringar och proppsäkringar
Säkringen skyddar mot för hög ström i byggnader. Det finns säkringar i alla elsystem, till exempel i bilar, maskiner mm. En säkring löser ut om du har för många lampor eller elapparater anslutna. Det kallas överbelastning. En säkring kan också lösa ut om det har blivit något fel i en apparat som är ansluten. Ofta har det då blivit kortslutning.

Den viktigaste funktionen är att skydda de kablar som finns i systemet mot överbelastningDärför är det viktigt att man har den storlek på säkring som kablarna kräver. Om man sätter in en större säkring skyddar den inte kablarna utan de kan bli överbelastade. När kablarna blir överbelastade blir de varma och kan börja brinna.

Det finns två sorters säkringar som används i hus. Automatsäkringen finns mest i nya installationer och proppsäkringar använder man i äldre. Automatsäkringen är praktisk eftersom den går att återställa efter att den brutit strömmen. Det betyder att man inte behöver köpa proppar, bara slå tillbaka strömbrytaren. Proppar får bytas av vem som helst men man måste vara noggrann så att man använder rätt storlek. Man ska inte försöka laga proppar, då är det inte säkert att de fungerar på rätt sätt. Proppar finns att köpa i de flesta affärer och de är märkta med olika färg på förpackningen och där står också hur mångaampere de klarar.