Centralvärme - övning 2

Ett system där värmen transporteras med vatten består av flera olika delar. Det finns till exempel värmepanna, cirkulationspump, expansionskärl, ledningar och element i systemet.

Varje system är speciellt. Det som finns på bilden nedan är bara ett exempel på hur det kan se ut.

För musmarkören över de olika delarna för att läsa en förklaring. Om du klickar på de olika delarna så läses förklaringen upp.