Vad får du göra själv - övning 5

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

RostareDu får byta strömbrytare och vägguttag. Om det är en anläggning med högst 16 ampere på huvudsäkringen så får du byta vägguttag och strömbrytare. Då är det viktigt att slå av huvudströmbrytare eller skruva ur proppen så att det inte finns ström i uttaget.

Du får reparera apparater. Om du ska reparera en apparat måste du veta hur du ska göra. Du måste kontrollera att apparaten inte är strömförande eller farlig på annat sätt efter reparationen.

Du får byta sladdar eller kablar men du får inte reparera dem om de är trasiga. Var noga med att byta till samma typ av sladd eller kabel. Det finns olika sorter som tål olika mycket belastning. Om du byter en sladd måste du också kontrollera om den är jordad. Då ska den ersättas med en ny jordad sladd.