Olja - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Olja
OljetornPå 1960-talet började man använda olja för att värma upp hus i Sverige. Oljan var billig då och enkel att transportera. Dessutom behövde man inte hugga ved eller rensa aska om man använde olja. Man förvarar oljan i en tank och därifrån kommer den in i värmepannan. 

Nu vet vi att oljan inte är så bra för miljön eftersom det bildas ny koldioxid när vi eldar med olja. Oljan har också blivit väldigt dyr i Sverige. Många byter från olja till någon annan värmekälla idag.