Avlopp - övning 5

Vilka satsadverb finns i texten? Skriv dem i den ordning de står.

Vattenlåset fungerar såhär:
När vatten alltid samlas i den nedre delen stoppar det lukt från avloppet. Lukten kommer inte in i huset. Vattenlåset måste vara fyllt med vatten för att fungera. Om man inte spolar med kranen eller toaletten under lång tid avdunstar vattnet och det luktar kanske avlopp i lägenheten eller huset.

I vattenlåset fastnar ofta hår och smuts som hamnar i avloppet när vi tvättar oss.
Efter att man använt vaskrensare, kemikalier eller rensband och löst ett stopp i avloppet skruvar man isär vattenlåset och rensar det för att det inte ska bli stopp igen.