Vad får du göra själv - övning 3

Svara på frågorna. Endast ett alternativ är rätt!