Ett traditionellt hus i Sverige - övning 5
Att fundera på!