Punktvärme - övning 2

För musmarkören över de markerade orden för att se en förklaring eller synonym.