Kostnad för vatten - övning 3

Kontrollera att du förstår din vattenräkning.

En räkning för vatten är uppdelad i två delar:

Du betalar också moms på din vattenräkning.

Vattenräkning