Jordfelsbrytare - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare brukar ibland vara en del av den fasta elinstallationen. Den kan också vara en lös komponent, som du själv måste sätta i vägguttaget. En jordfelsbrytare ska snabbt bryta strömmen om något blir fel.

I normala fall flyter lika mycket ström till och från t ex en lampa. Om strömmen tillbaka är mindre har strömmen tagit en annan väg till jordning. Då bryter jordfelsbrytaren strömmen.

Jordfelsbrytaren skyddar om t ex en människa tar i en apparat och får ström genom kroppen. Då kommer inte lika mycket ström tillbaka till jordfelsbrytaren och den bryter snabbt strömmen. Jordfelsbrytare löser ut snabbare än säkringen. Den känner av mindre fel i strömmen än säkringen.