Pellets - övning 4

Markera de svar som är rätt enligt texten i övning 3.