Ved - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

VedVed
Ved är en förnybar energikälla. Det betyder att den inte tar slut i naturen. Vi odlar nya träd som blir ny ved hela tiden. Det tillhör det kretslopp som finns i naturen och vi tillför inte ny koldioxid i naturen när vi eldar med ved. Ved är billigt och vi har mycket skog i Sverige. Det kan vara jobbigt att hugga och transportera veden.

Många eldar med ved samtidigt som de har en annan värmekälla i huset. 
I offentliga byggnader och flerfamiljshus är det ovanligt med vedeldning.

Om man eldar med ved är det viktigt att elda på rätt sätt. Veden ska 
vara torr när man eldar med den. Man ska också ta tillvara mycket av
värmen. För att elda effektivt har man ofta en ackumulatortank 
(se ”uppvärmning”). Då behöver man inte elda så ofta i sin värmepanna.