Elektricitet från olika energikällor

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

I Sverige behöver vi uppvärmning av husen under stor del av året. Det finns olika system för att värma upp huset. Det är vanligt att man värmer sin bostad genom att elda i en kamin eller spis i kombination med centralvärme.

Vi använder olika energikällor. På 1960-talet var olja vanligt. Sedan har el från kärnkraften och vattenkraften varit vanligare. Nu är det många som vill använda pellets.

När man väljer energikälla är priset viktigt. Man tänker också på hur mycket arbete som man behöver lägga på transport av bränslet och användningen av det. Hur energikällan påverkar miljön har vi blivit mer medvetna om på senare år.

Enirgikällor