Avlopp - övning 3

Svara på frågorna till texten i övning 2.