Elektricitet från olika energikällor - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

El är ett enkelt sätt att värma upp sitt hus. Man behöver inte transportera tung olja eller pellets. Man behöver inte ha vattenburet system. Det som är negativt är att el är ganska dyrt att köpa idag. Den är nästan lika dyr som oljan.

El kan komma från olika källor. Den är förnybar om den kommer från vindkraft eller vattenkraft. Den är inte förnybar om den kommer från kärnkraft.

Elektricitet