Säkringar - övning 3
Försök lösa korsordet genom att skriva in de ord som fattas i texten.


En säkring kan vara på 10 eller 16......

Jag kan......en apparat till elsystemet i huset.

Om jag kopplar för många apparater till en kabel kan det bli......

Det finns säkringar för att......kablarna i elsystemet.

Om det behövs något kan man säga att det......något.

När säkringen bryter strömmen säger vi att den......