Vad får du göra själv - övning 6

För musmarkören över ordet som är markerat i meningen för att se en förklaring eller en bild.