Ved - övning 2

Skriv perfektformen av verben som står inom parantes. 
Slå upp verben i lexikon om du inte vet vad de betyder.