Pellets - övning 3

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Pellets och flis blir billigare för handelsträdgården
VäxthusSolhagens handelsträdgård behöver mycket energi. De odlar växter som behöver ljus och värme hela vintern. Solhagen har 10 000 kvm växthus att värma upp. Därför ville man hitta andra alternativ för sin uppvärmning.

Tidigare använde man 285 kubikmeter olja varje år. Nu har de köpt en ny värmepanna för 3 miljoner. Man tror att det kommer att löna sig med en ny värmepanna. Staten lämnar ett bidrag till handelsträdgården på ungefär en tredjedel av priset på värmepannan. Kommunen har också hjälpt Solhagen att ansöka om bidrag hos staten.

Den nya pannan eldar man med flis och pellets. Det är bättre för miljön. När pellets och flis förbränns kommer inte ny koldioxid ut i luften medan olja ger mycket ny koldioxid.

Den nya pannan är kopplad till en ackumulatortank med 75 000 liter vatten. Det gör att man inte behöver elda så ofta.