Vatten i hushållet - övning 3

Vatten i hushålletI texten nedan har vissa ord fallit bort. Sätt in dem i rätt stycke i texten där de passar.


Du kan lyssna på texten för att kontrollera att du gjort rätt.

Klicka på högtalaren för uppspelning.

Kvalitet på vatten