Reningsverket - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

ReningsverketReningsverket
När vi använder vatten i hushållen så spolar vi ut mycket av det i avloppet. Från toaletter, diskhoar, diskmaskiner, duschar och tvättmaskiner tömmer vi vatten ut till den kommunala anläggningen. Det är inte tillåtet att tömma ut vattnet direkt i naturen om det innehåller kemikalier. Som kemikalier räknas då även tvättmedel och diskmedel. I vår vattenräkning betalar vi för att det vatten vi använt går till reningsverket. Där renas vattnet och släpps ut i en å eller sjö igen. 

På reningsverket renar man vattnet i flera steg. Det första steget är en mekanisk rening. Det betyder att man tar bort stora saker som kommit med vattnet. Sedan gör man en biologisk rening och en kemisk. Dessa steg innebär att man tillsätter bakterier och kemikalier som 
renar vattnet. Vattnet blir så rent att man kan dricka det!