Elektricitet från olika energikällor - övning 2
Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

KärnkraftSvara därefter på frågorna. Endast ett allternativ är rätt.

Kärnkraft

Ett kärnkraftverk producerar en stor mäng energi. Kärnkraft bygger på så kallad fission, det vill säga att man klyver atomkärnor av den radioaktiva metallen uran.

När kärnorna klyvs bildas stark värme. I Sverige finns 10 kärnkraftverk som ger ungefär hälften av energin som vi behöver i landet. Det bildas inte koldioxid vid förbränningen.