Vatten i naturen - övning 5

Läs meningarna och markera rätt eller fel.