Kostnad för vatten - övning 2

För markören över orden för att få en förklaring eller en synonym till dem.