Jordfelsbrytare - övning 2
Skriv de hjälpverb+ infinitiv som du hittar i texten. Skriv dem i den ordning de förekommer i texten.

En jordfelsbrytare brukar ibland vara en del av den fasta elinstallationen. Den kan också vara en lös komponent, som du själv måste sätta i vägguttaget. En jordfelsbrytare ska snabbt bryta strömmen om något blir fel.