Elektricitet från olika energikällor - övning 3

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Svara därefter på frågorna. Endast ett allternativ är rätt.

VattenkraftVattenkraft
I Sverige kommer en ganska stor del av elen från vattenkraft. I norra Sverige finns många älvar som ger el. Där har man byggt ut älvarna. Vattenkraft är bra för miljön och släpper inte ut koldioxid. De som inte tycker om vattenkraft säger att den ändrar för mycket i naturen där vattenkraftverken finns.