Säkringar - övning 2

För markören över orden för att se en synonym eller förklaring till dem.