Avlopp - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Stopp i avloppet
Vatten kan orsaka problem i en byggnad. Om vatten läcker ut utan att vi märker det kan det bli fukt eller mögel i huset. Även när det bara är ”stopp i avloppet” kan det bli problem för den som bor i huset.

I övningarna kommer exempel på ett par saker du själv kan göra i huset om det är problem med vattnet eller avloppet: