Att övertygaFör att nå fram med ett skriftligt eller muntligt budskap, t ex en broschyr till ett industriföretag som tillverkar verktyg, gäller det att försöka övertyga lyssnaren eller läsaren om att detta är sant, bra, fakta osv. Nedan följer några råd man kan använda som hjälpmedel för att belysa saken ifrån flera vinklar och beskriva budskapet så tydligt som möjligt:

Beskriva
Berätta om produkten, saken eller företeelsen med hjälp av flera sinnen. Man skall i så stor utsträckning som möjligt kunna höra, se, känna, lukta, smaka på produkten.

Jämföra
Jämför med något annat eller visa på motsatts. Visa design, styrka, hållbarhet etc.

Associera
Likna med något annat. Hur sker något liknande i naturen till exempel.

Analysera
Hur är produkten gjord? Vad innehåller den? Hur påverkar den miljön?

Använda
Demonstrera hur man använder den. Hur, när och var?

Argumentera
Resonera om hur man kan använda den på andra sätt. Prova lite olika infallsvinklar.