Additiv och subtraktiv färgblandningAdditiv färgblandning
Den vanligaste formen av additiv färgblandning eller optisk färgblandning utgår från svart dvs avsaknad av ljus, till vilken man lägger till, de olika grundfärgerna t ex RGB.

Ju större mängd av grundfärgerna som blandas desto ljusare slutfärg får man. När lika mängd av de tre grundfärgerna blandas får man grått eller vitt, beroende på den mängd av grundfärgerna som används.

RGB är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått, vilka används som grundfärger i additiv färgblandning.

Subtraktiv färgblandning
Subtraktiv färgblandning är filtrering av ljus med hjälp av till exempel papper, eller ett genomlyst medium. Subtraktiv färgblandning utgår alltså från en ljuskälla.

Färg på ett papper uppfattar vi som exempelvis rött för att en större mängd av de andra färgerna, till exempel grönt, blått och gult, filtrerats bort. Ju större mängd av ljuset som filtreras desto mörkare uppfattar vi papperet. När lika stor mängd av varje färg filtreras bort från det vita ljuset får man grått eller svart, beroende på hur mycket som filtrerats bort.

CMYK är en färgmodell för subtraktiv färgblandning. De primärfärger som används är vanligtvis cyan, magenta och gult. I trycksammanhang används också en så kallad keycolor, oftast svart, för att främst förstärka kontrasten i bilderna.

Färgbegreppet NMI är står för Nyans, Mättnad och Intensitet. NMI-systemet är det färgsystem som används oftast i olika datorprogram för att blanda färger, till exempel i Photoshop.

Illustration: Additiv och subtraktiv färgblandning