KommunikationsbriefKommunikationsbrief är det skriftliga dokument som arbetsgruppen med en planner i spetsen själv satt samman som styrmedel får det kreativa arbetet på reklambyrån under den sk idéfasen(i projektgruppen finns även projektledare, copywriter och art director). Kommunikationsbrief kan vara ett PM, ofta dock bara på en A4-sida eller två. En kommunikationsbrief kan ha fåljande frågor:

1. Syfte, målsättning och eventuellt bakgrund?
Det kan finnas flera skäl till en kampanj. Kanske lanserar du en ny produkt, kanske fåljer du upp en tidigare lansering. Men lika gärna kan det vara fråga om en långsiktig kampanj åver flera år får att stärka varumärket.

Ibland är det inte en enskild produkt du vill framhäva utan hela fåretaget. Imagen ska stärkas. Det finns både produktkampanjer och fåretagskampanjer.

2. Målgrupp?
Du måste klart formulera målgruppen (primär/sekundär).

3. Kampanjens huvudbudskap?
En kampanj ska alltid uppnå en effekt. Vill du åka kännedomen om ditt varumärke, vill du bättra på kunskapen om något i din produkt, vill du fårstärka eller fårändra attityderna, eller åstadkomma någon form av handling?

4. Uppfåljning?
Du bår fårsåka kvantifiera de ånskade effekterna. Efter genomfård kampanj ska t ex en viss procent av målgruppen känna till något.

5. Hur backar vi upp det vi påstår?
Du kan aldrig påstå något rakt av, du måste bygga under ditt påstående med helst ett eller flera starka argument. Du måste fårklara eller antyda varfår.

Dessutom ger en formulerad Kommunikationsbrief vägledning får framtida kampanjer. Du kan se om kännedomen om varumärket åkar, om kunskapen om fårdelarna växer, om attityderna fårändras till det bättre eller om fårsäljningen motsvarar fårväntningarna.