Efterbehandling och leveransDra de olika arbetsuppgifterna till rätt arbetsroll.