De sju teckenfamiljernaIllustration: garalderGaralder
Den äldsta teckenfamiljen som hör till antikva-stilar och härstammar ifrån Venedig i Italien på 1400-talet då det endast fanns handstil. Garalderna används i löpande text och kännetecknas av att det är liten skillnad mellan grund- och hårstreck, avrundade seriffer, bygger på cirkelns form. Teckensnittexempel är Garamond, Goudy, Palatino, Weiss.

Illustration: DidonerDidoner
Kallas även nyantikva och uppkom på 1700-talet. Didonerna har stor skillnad mellan grund- och hårstreck, raka seriffer, bygger på ovalens form. Familjen är inte så vanlig. Det sägs att de används i finare texter och högtidliga sammanhang, men sällan i brödtext. Teckensnittexempel är Bodoni, Bulmer, Didot.

Illustration: RealerRealer
Realer är en mellanform mellan Garalder och Didoner ifrån 1700-talet. Dessa har ganska stor skillnad mellan grund- och hårstreck. Serifferna är avrundade. Realerna är förmodligen den mest använda familjen för brödtext. Teckensnittexempel är Baskerville, Century Schoolbook, Times (skapades på 30-talet för tidningen Times).

Illustration: LinjarerLinjarer
Linjärer kallades tidigare Grotesker och fick sin slutgiltiga utformning under början av 1800-talet. Många teckensnitt i familjen har tillkommit under 1900-talet och används idag flitigt. Linlärer har ingen skillnad mellan grund- och hårstreck och saknar seriffer. Intrycket är rent och enkelt. Denna familj används främst till rubriker och text på webben. Tack vare att det saknas seriffer blir det tydligt på bildskärmen. Teckensnittexempel är Arial, Futura, Geneva, Gill, Helvetica, Verdana.

Illustration: mekanerMekaner
Mekanerna kom till kort efter linjärerna. De har ingen skillnad mellan grund- och hårstreck och grova seriffer. Detta ger det ett ganska mekaniskt och tekniskt intryck. De används i rubriker och ofta i reklamsammanhang, men ej i brödtext. Teckensnittexempel är American, Courier, Clarendon.

Illustration: SkripterSkripter
Skripter (engelskans "script”) kommer från handskrift. Kännetecken är handstilar och skrivstilar. Teckenfamiljen används i rubriker och texter som skall ge ett elegant intryck. Teckensnittexempel är Mistral, Old English, Script, Zapf Chancery.

Illustration: ExtremerExtremer
Detta är en samling fantasistilar med ofta extrema, svårlästa och effektfulla tecken. Extremer används i rubriker och texter som skall skapa effekter. Svårlästheten gör dock att de är knepiga att använda. Används nog flitigast av amatörer. Teckensnittexempel är Broadway, Calypso, Dingbats, Webdings, Zapf.