Aktörer


 

De aktörer Sara kommer i kontakt med när hon beställer marknadsmaterial i pappersform är reklambyrån med sin stab och tryckeriet med sin. Dessa aktörer kan bestå av lite olika yrkeskategorier och på små företag kan samma person ha flera roller.

Du skall nu få veta mera om dessa yrkeskategorier, hur arbetsproceduren ser ut, vad de har för uppgifter och vad de förväntar sig av kunden.

Illustration: aktörer


Illustration: produktionsfaserna