TryckmetoderDigitala tryckpressar kommer alltmer in på de grafiska företagen. För att sköta de flesta digitala pressar ställs i regel större krav på datakunskaper än på kunskaper om tryckprocessen. Vid digitalt tryck används inga plåtar.

Ute i tryckhallen kan bullret från pressarna ibland vara besvärande och du måste använda hörselskydd. Samtidigt har moderna tryckpressar allt lägre ljudnivåer. Arbetar du vid en rullpress kan det förekomma obekväma arbetsställningar när du drar in papper och rengör press och valsar.

I tryckeriet används också en del kemikalier som kan ge allergiska besvär om de hanteras felaktigt. Numera försöker man använda så miljövänliga medel som möjligt.

KY-utbildning och gymnasieprogram mot tryckare finns på några ställen.

Tryckmetoder
Olika typer av tryck du kan arbeta med som tryckare:

Offsettryck/Plantryck - Detta innebär att de tryckande och icke-tryckande partierna ligger i samma plan, men där ytorna har olika kemiska egenskaper: Feta ytor som tar åt sig färg, och fuktvänliga ytor som tar åt sig vatten och stöter bort färg.

Djuptryck – De tryckande partierna är nedsänkta (etsade) och därmed skrapas inte färgen bort inför tryckningen. Högtryck/Boktryck - De tryckande partierna är upphöjda (potatistryck).

Flexotryck - Det är en slags mekaniserad gummistämpeltryck. Påminner om högtryck.

Screentryck - Tryckmetod som oftast används vid stora format där färg pressas med rakel genom en silkesduk med schblon i. Ofta på tyg.

Tampontryck - Används för snygg och tålig märkning i en eller flera färger på alla typer av material och former.

Illustration: Prepress & tryck produktionsfaser