Övning: Vad vill tryckeriet veta och vad vill de ha?