Prepress och TryckOriginalare
Originalarens arbetsuppgifter på tryckeriet (se även reklambyrån) ligger i det område som kallas Repro eller Prepress. Det omfattar de arbetsmoment som bilder och illustrationer måste genomgå för att kunna tryckas. Det kan vara att scanna in bilder, göra färgseparationer, färgkorrigera osv. Originalaren skickar därefter filerna till en fotosättare där de överförs till film som plåtarna bränns efter innan de sätts fast i pressen och man trycker.

Illustration: tryckare

Tryckare
Som tryckare hanterar du olika tryckpressar. Pressarna kan trycka på pappersark (arkpressar), eller på stora pappersrullar (rullpressar). Du tar fram och sätter in papper i tryckpressen. Du fyller på färg, ställer in blandningen av färger och fäster tryckplåtarna i pressen. Du är bra på färg, papper och insatt i det kemiska kring tryckningen.

Moderna tryckpressar är datorstyrda. Via bildskärmar och tangenter styr du pressen. Uppstår det något fel kan du i regel avläsa på datorn vilken typ av fel det är. Innan du kör igång pressarna gör du ett provtryck. Du kontrollerar att trycket är bra och att passningen av sidorna är riktig. I arbetet ingår också att rengöra maskiner och att byta valsar. Du kan också sköta enklare underhåll.

Illustration: Tryckeriets produktionsfaser