Processen på reklambyrånKunden kontaktar reklambyrån för att få hjälp med marknadsföring.

Idéfasen
Reklambyrån kartlägger uppdraget och arbetar fram en idé och/eller ett koncept utifrån kundens önskemål och synpunkter.

Kreativ produktion
Kreatörerna utvecklar idén, skissar fram form och skapar text.

Prepress
Originalaren färdigställer materialet i datorn så att det blir färdigt att skicka för korrektur till kunden innan tryckeriet tar emot arbetet för tryckning.


Illustration: Personal på reklambyrån

Illustration: Reklambyråns produktionsfaser