CopywriterOlle är copywriter och arbetar med texten i reklamen. Det är viktigt att hitta rätt sätt att uttrycka sig på så att budskapet blir intressant. Innehållet kan vara olika beroende på i vilket media det skall publiceras i. Copywritern samarbetar och spånar med övriga på byrån och är viktig i den kreativa, skapande fasen (efter idéfasen).

Som copywriter samlar du material och uppdaterar dig på information och fakta om företaget. Dessutom måste du analysera målgruppen.

Du är idérik och bra på att granska information kritiskt. Att tillsammans kasta ut idéer i projektgruppen (projektledare, AD, originalare, traffic) är en vanlig arbetsform. Alla idéer måste ventileras innan man väljer ut det man ska ha.


Illustratiuon: Olle, copywritern

En copywriter måste vara duktig på att hitta det viktigaste i grundmaterialet. Förutsättningarna är olika, ibland handlar det om att skriva långa textstycken och ibland att hitta två träffande ord i en rubrik.

Utbildningen kan variera men ofta krävs högskoleutbildning i t ex marknadsföring, litteraturhistoria, journalistik eller språk. Andra vägar att gå är: Berghs School of Communication eller Forsbergs skola i Stockholm. Båda är 2-åriga eftergymnasiala yrkesutbildningar.

Planner
Plannern vet eller tar reda på vad målgruppen tänker, känner eller gillar. Har god kunskap om vilken typ av reklam man skall satsa på. Var reklamen skall exponeras och hur, vilket material osv. Plannern arbetar mycket med Kommunikationsbriefen.

Illustration: Faser