Stärk ditt varumärkeEtt varumärke kan vara ett helt koncept, en logotyp eller bara ett ord, men det skall vara unikt. Det blir allt viktigare att tänka på sitt varumärke. Problemet är att förändring sker så snabbt. Många branscher hinner knappt lansera en produkt förrän konkurrenterna kommer efter med nya liknande och då blir varumärket ännu viktigare. Ett starkt varumärke blir därför skillnaden mellan att vinna eller förlora.

Det är bra att kartlägga sitt varumärke. Intervjua alla som har koppling till företaget eller branschen. Fråga efter uppfattningen om både det egna märket och konkurrenternas. Utvärdera resultatet.

Viktiga frågor för framtiden blir:

Genom detta kan man få fram vilka fördelar märket ska ge, vilka värden kunden ska få och vilken profil märket ska förknippas med. Utifrån detta bygger man även upp en kommunikationsida ©.

Välj ut några få positiva saker med en produkt. Det är viktigt att inte göra profilen på en produkt för bred. Att ett varumärke är registrerat kan markeras genom att det åtföljs av symbolen ®, ett inringat R för engelska registrered trademark, registrerat varumärke. Oregistrerade varumärken kan markeras med ™, ett upphöjt TM, det är en förkortning för trademark.