Språklig kommunikationIllustration: CopywriterI en kommunikationssituation finns det tre självskrivna delar: Avsändare, mottagare och budskap.

Det är avsändaren som är den aktiva. Denne tar hänsyn till kommunikationstypen och mottagaren innan han/hon sänder budskapet.

Mottagaren lyssnar, läser eller betraktar budskapet och tolkar det. För att kommunikationen skall lyckas krävs det ett engagemang hos både avsändare och mottagare.


Den här modulen kommer att ta upp den verbala kommunikationen, dvs talet och skriften. Strategierna i planeringen inför det är lika på många sätt. Du kommer att känna igen dig i det muntliga när du arbetat med den skriftliga processen. Kommunikation som medium är dock mer än bara ord. Andra viktiga komponenter i en kommunikationssituation kan vara kroppsspråk, musik och/eller bild.

Läs mera om: