UppgifterUppgift 1
Fundera på vad DU helst skulle vilja arbeta i för yrkesroll av de du läst om. Motivera varför du väljer detta, vad du tror dig ha för styrkor och ev svagheter inför det. Vad ser du som positivt respektive negativt i detta yrke? Hur går du vidare ifrån idag för att kunna få detta jobb så småningom? (ca ½ A4)

Uppgift 2
Du skall beställa en broschyr hos en reklambyrå. Beskriv hur processen går till från att du får detta uppdrag av din arbetsgivare till att du har den färdiga produkten i handen. Du bestämmer själv vilken typ av företag du arbetar på, målet med produkten och hur reklambyrån respektive tryckeriet arbetar. (max 1 A4)

Uppgift 3
Anta att du utvecklat dina kunskaper så att du själv kan färdigställa tryckmaterial inför tryckning. Gör en skriftlig beställning/förfrågan hos ett tryckeri. Beskriv vad du vill ha och hur du kommer att leverera det tryckta materialet. Gör förfrågan så trovärdig du kan i ett affärsbrev. Utgå ifrån att du arbetar på samma ställe som i fråga 2.

 

Illustration