Symetri, asymmetri och kontrast attraherar läsarenDen typografiska helheten består av tre grundläggande formgivningsprinciper. Symetrisk, asymmetrisk och kontrastrika.

Symetrisk
Symetrisk strävar efter att skapa en elegant harmonisk balans kring en vertikal axel. Lika på båda sidor. Oftast en mera statisk form och kanske en centrerad eller marginaljusterad text (text med lika långa rader).

Asymmetrisk
Asymmetrisk är ett dynamiskt arrangemang med vänster- eller högerställda texter och diagonaler som skapar riktning och kraftfullhet. Vägledande ingångar och utgångar.

Kontrast
Kontrast stärker förmågan att se objekten eller läsa text.

Storlekskontrast är vanligaste sättet. Man sätter en stor form i kontrast med en liten, text eller bild.

Andra sätt är: Mager mot fet eller svart mot vitt. Mjukt mot hårt eller frilagt mot fyrkantigt. Färg på text eller bild mot svart alternativt negativ text. Komplementfärger mot varandra.

Illustration: Symetri
Illustration: Kontrast