Attrahera och orientera
Illustration: Att attrahera och orientera.

Text
Rubriken är typografiska startpunkten och budskapets spjutspets. Text skall vara satt med bästa tänkbara läsbarhet, rätt för innehållet och bra placerad, det gäller även underrubriker.

Design
Känslor, minnen, estetiska upplevelser och fantasi berörs av bilden och formen. Men bilden klarar sig inte så ofta utan text.

Spännande ytor av innehåll (och viktiga mellanrum) påverkar helheten:

Språk
Ordval och meningsbyggnad, ämnesvalet och behandlingen av stoffet samt läsarens motivation blir avgörande för om budskapet når fram. Vad skall de grafiska elementen fyllas med för betydelse. Helheten måste bilda ett tydligt budskap.