Retorik, att tala inför en grupp1. Vanliga fel
Nämn fem vanliga fel man kan göra vid muntligt framförande. Varför är det dumt att göra sådana fel?

2. Bra saker
Ge några exempel på saker man kan göra för att fånga sin publik då man berättar något! Hur kan man lära sig att bli en bättre talare?

3. Träna på framförande och respons
Träna med några personer i en grupp. Berätta något och låt de andra berätta vad som var bra och vad du gjorde fel. Försök hitta både bra och dåliga saker! Ett enkelt sätt är att t ex utgå ifrån nyhetsartiklar.

Använd checklistan och skatta dig själv. Kriterierna på de högre nivåerna innehåller även delarna ifrån de lägre. Träna också på att ge konstruktiv kritik till andra.

Hur kan du göra för att bli bättre?

Illustration: Checklista