Retoriken och det muntliga framförandetPlaneringen av det muntliga framförandet ser till stor del ut som skrivprocessen. Skillnaden är att efter formuleringsfasen inleds memorering. Då gäller det att läsa på och öva in materialet som tagits fram. Därefter är det dags för själva framförandet. Det är då det gäller att vara förberedd, ju mer förberedelser desto bättre resultat.

Efterstadiet innehåller dels den respons som talaren får direkt efter framförandet, dels arbetet med att bearbeta eller förändra något som kan förtydligas eller göras bättre till nästa gång.


Illustration: Retorik- och skrivandeprocessen


Presentationsteknik
I förberedelserna ingår även träning i hur du skall förmedla budskapet. För att bli bra på att tala inför publik är det bra att öva på det. Filma ett av dina framföranden så ser du ganska tydligt om du gör eller säger något som stör budskapet.

Om du är nervös så förbered dig väl. Försök att andas lugnt och djupt. Träning ger färdighet. Det är bara positivt om du känner dig lite laddad men försök ändå att se avspänd ut. Prata klart, tydligt och långsammare än du gör normalt. Gör pauser i några sekunder, det gör att lyssnarna också hinner reflektera över ditt budskap.

Bemöda dig särskilt med inledning och avslutning. Inledningen skall användas som en intresseväckare till ämnet medan avslutningen kan vara mera summerande men gärna lite rolig om det passar till ämnet.

Försök att hålla en röd tråd igenom hela framförandet. Om man brinner för ämnet brukar det visa sig i engagemanget och det finns bra förutsättningar till att exemplifiera olika saker.

Försök att ha ögonkontakt med alla om det inte är så många lyssnare, annars titta mot publiken som att du ser alla.

Tänk på att en bra hållning gör att du mera ser ut som att du vill berätta något. Rör dig lagom mycket och tänk på att betraktarna tydligt lägger märke till om man kliar sig eller leker med en penna. Notera andras ovanor så förstår du att lyssnaren kan tappa fokus. Använd gärna hjälpmedel och visa bilder för att förstärka det du berättar.

Nedan ser du en Mind map som du kan använda vid planeringen av muntligt framförande.

Illustration: Mindmap för planering av muntliga framträdanden.