Skriftlig kommunikationKoncept och idé
I skriftlig kommunikation läggs focus på avsändaren. Det är mycket viktigt att avsändaren under hela arbetet tänker på hur läsaren kommer att uppfatta budskapet. Hitta rätt stil och rätt nivå på språket. Använda skriftspråkets normer och vara konsekvent.

Att nå fram - Kommunikationsidé 
Kraven på unika budskap, formuleringar, paketering, mediaval mm har ökat i samma takt som mediabruset har tilltagit.

Varje dag möter vi fler budskap. Eftersom vi åtminstone tror att vi inte registrerar alla längre, är konsten att göra bra reklam konsten att göra reklam som når fram bland allt annat. Det är poängen med den bärande kommunikationsidén. Beroende på ett företags storlek kan det spara olika mycket pengar. Stora företag sparar mer men små kan också spara en del om de har en bra kommunikationsidé.

Problemen uppstår ofta i och med att företagen skall byta profil. Uthålligheten kommer i kläm när någon vill förverkliga sina nya moderna idéer. Trygga företag är de som kan behålla samma reklam och marknadsföring under en längre period, men med en bärande kommunikationsidé kommunicerar du billigare och bygger upp ditt varumärke snabbare! 

Att hitta den bärande kommunikationsidén är naturligtvis inte det lättaste. Reklamen får inte sticka ut åt olika håll - då blir inte budskapet sammanhängande.

Fundera på ditt eget eller något annat företags kommunikationsidé. Det svåra är att det inte går att ge ett generellt tips om hur det ska se ut, varje företag är unikt, men fördelen med att vara unik är att kommunikationsidén också kan bli det.