Marknadsplan


 

Sara som just börjat på företaget har fått och tagit del av deras marknadsplan. Den togs fram bl a för att sätta ett mål, utveckla företaget och kartlägga befintliga och potentiella kunder.

I en marknadsplan bör följande finnas:

Affärsidé
I affärsidén klargörs vad företaget skall göra, hur det skall göras, för vilka och hur man tänker göra för att hävda sig i konkurrensen. Affärsidén bör vara kort och koncis.

Nulägesbedömning
Klargör vilka som är kunder och vilka som är konkurrenter. Var står företaget idag på marknaden?

Kort- och långsiktiga mål
Målen skall göras mätbara och det är viktigt att sätta upp olika slags mål. Ex miljöcertifiering, mål för en specifik produkt eller avdelning etc.

Plan
Vad skall göras, hur skall det göras och när? Ekonomiska resurser?

Utvärdering
Följ upp så snart det går för att kunna korrigera eventuella felsatsningar. Var beredd på att göra vissa förändringar.

Marknadsplanen skall vara ett levande material som förändras kontinuerligt, det gör nämligen marknaden.

Illystration: Piltavla